Twitter response:

Prezentare generala

Grădiniţa Nr. 135 este situată într-o zonă foarte populată şi solicitată, pe Str. Maşina de Pâine, Nr. 65, Sectorul 2, Bucureşti, în apropiere de Şoseaua Colentina, Str. Teiul Doamnei şi Str. Reînvierii.

 

Unitatea noastră funcţionează într-un corp de clădire construit în anul 1939, clădire ce a fost consolidată şi reconfigurată ca spaţiu, astfel încât ea constituie un mediu foarte călduros şi familial pentru preşcolari.

 

Având în vedere faptul că grădiniţa dispune de spaţiul adecvat şi condiţiile igienico-sanitare specifice desfăşurării optime a procesului de educaţie la nivelul preşcolar, este autorizată din punct de vedere sanitar.

 

Personalul grădiniţei este o echipă sudată pe interese profesionale comune:

  • respectarea raportului optim între dirijare şi manifestarea liberă, creativă a copiilor;
  • valorificarea capacităţilor individuale ale preşcolarilor în scopul dezvoltării personalităţii copilului preşcolar;
  • asigurarea şanselor egale în dezvoltare pentru toţi copiii ce frecventeză grădiniţa, indiferent de condiţiile sociale ce îi diferenţiază.