Twitter response:

Valori

  1. Instruirea şi educaţia sunt prioritare

Instruirea şi educaţia sunt cele mai importante activităţi ce se desfăşoară în cadrul Grădiniţei Nr. 135.  Noi cerem combinarea aspiraţiilor înalte cu aplicarea riguroasă a învăţării active in scopul formării competenţelor sociale. În grădiniţa noastră copiii reprezintă prioritatea acţiunii noastre zilnice.

  1. Climatul educaţional multicultural

Istorie, tradiţii, valori şi limbi ale popoarelor europene vor fi încorporate în toate activităţile opţionale, în cadrul unui mediu educaţional multicultural.

  1. Valorizarea şi dezvoltarea individului

Susţinem că fiecare elev este înzestrat cu un set unic de abilităţi şi că sarcina noastră este dezvoltarea acestuia pentru a desăvârşi potenţialul fiecăruia ca fiinţă omenească.

Programul nostru opţional şi extracurricular demonstrează angajamentul pentru o apropiere holistică faţă de educaţie. Suntem de acord că fiecare elev are un stil preferat de a învăţa şi sperăm să venim în întâmpinarea acestor preferinţe individuale. Credem în tratarea tuturor copiilor cu respect şi demnitate.

  1. Oportunităţi pentru fiecare

Grădiniţa Nr. 135 se obligă să asigure oportunităţi egale şi să valorizeze fiecare elev, indiferent de capacităţile dovedite la înscriere, naţionalitate, mediu cultural sau religios din care provine.

  1. Parteneriate creative

         Avem aşteptări înalte de la cadrele noastre didactice. Mentalitatea grupului de lucru din cadrul grădiniţei este una a rigorii, a standardelor înalte, a muncii în echipă, a perfecţionării continue şi a constantei căutări a “celei mai bune practici”, ca organizaţie în dezvoltare. În acest scop avem şi vom crea în continuare parteneriate cu alte organizaţii de profil, naţionale şi internaţionale, realizând schimburi de bune practici.