Twitter response:

Viziune si Misiune

Derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizând următoarele aspecte:

 • Asigurarea dezvoltării normale şi depline a copilului preşcolar,  valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale afective şi de activitatea sa
  fundamentală – jocul.
 • Oferirea unor şanse egale la educaţie tuturor copiilor, fără deosebire de gen, rasă, limbă, religie, handicap sau alte criterii care îi deosebesc.
 • Individualizarea la maxim a curriculum-ului şi învăţării în vederea formării şi dezvoltării aptitudinilor de şcolaritate fără a neglija activitatea fundamentală a copilului preşcolar – jocul.
 • Diversificarea jocurilor şi activităţilor cu mesaje morale, civice, ecologice, rutiere, de igienă, adaptate nivelului de înţelegere al copiilor şi cu mai multă încărcătură afectivă pozitivă.
 • Asigurarea unui climat ambiental cât mai atractiv, cu valenţe formative, bazat pe „noile educaţii”.
 • Adoptarea unei atitudini, concepţii şi a unui comportament didactic în relaţia cu copiii în spiritul pedagogiei modeme.
 • Educatoarele oferă copiilor modelul lor de comportament civilizat, etic, de limbaj şi echilibru emoţional şi permit fiecărui copil să-şi urmeze drumul său personal de evoluţie.
 • Realizarea unui parteneriat grădiniţă – comunitate locală în concordanţă cu nevoile grădiniţei.
 • Dezvoltarea ofertei educaţionale a grădiniţei prin diversificarea activităţilor extraşcolare şi opţionale.

Grădiniţa Nr. 135 îşi propune să asigure, în egală măsură, dezvoltarea socială, emoţională, spirituală si fizică a copilului preşcolar prin valorificarea potenţialului individual, punând în centrul atenţiei capacitatea acestuia de a se automotiva, de a se integra conştient şi activ în grupul social de referinţă, cu accent pe educaţia multiculturală.